MONTAŻ I DEMONTAŻ STOISK

Szczegółowe informacje dotyczące montażu i demontażu stoisk na targach IT FUTURE EXPO 2022

I. Zabudowa i aranżacja stoisk targowych odbywa się:

w dniu 22.09.2022 w godzinach 5:00 – 9:00

II. Demontaż odbywa się:

w dniu 22.09.2022 r. w godzinach 17:00 – 22:00
UWAGA: wjazd samochodów wystawców na demontaż, na parking podziemny, możliwy będzie od godziny 17:00. Ma to ułatwić proces opuszczania targów tym, którzy na demontażu nie pozostają.
Wystawcy, którzy zamówili stoiska zabudowane standardowo, będą mogli je odebrać w dniu 22.09.2022 r. od godz. 5:00

III. Nie dopuszcza się przekroczenia ram czasowych montażu i demontażu stoisk wystawowych, ze względu na ograniczenia, nałożone przez Właściciela Obiektu. Niezastosowanie się do ram czasowych przeznaczonych na montaż i demontaż (opisanych w punkcie 3.1. oraz 3.2. Regulaminu Targów), skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 6 200zł netto, za każdą rozpoczętą godzinę, podzielonej przez liczbę firm pozostających na terenie hali targowej.

W przypadku nieuregulowania opłaty licencyjnej w kwocie 50zł/m2, zewnętrzna firma budująca stoisko, nie zostanie dopuszczona do rozpoczęcia montażu.
Przypominamy, że stoiska standardowe, w zabudowie octanorm, należy po targach pozostawić w takim stanie, jak w dniu odbioru.

KONTAKT

Aneta Budner
Project Director
[email protected]

Dagmara Sawicka
Specjalista ds. organizacji targów
[email protected]
tel. 531-648-941

Grzegorz Sosnowski
Business Development Manager
[email protected]
tel: 530-651-222

ITDB Sp. z o.o.
ul. Ryżowa 49
02-495 Warszawa
NIP: 5223169017 KRS: 0000826633

Copyright © 2022. All Rights Reserved.