Dariusz Kułakowski

Członek Zarządu ds. Informatyki i Technologii
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Andrzej Kuzawiński

Naczelnik Wydziału - Departament Informatyki MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Marcin Grabowski

Z-ca Dyrektora Departamentu Informatyki
Narodowy Fundusz Zdrowia