W dniach 10-11 czerwca, Warszawa stanie się europejską stolicą branży informatycznej, za sprawą organizowanego wydarzenia – Targów IT Future Expo 2014 na Stadionie Narodowym . Jak przystało na rangę tak prestiżowej imprezy, w programie znajdzie się wiele tematycznych wydarzeń towarzyszących. Jednakże wiodącym pod względem merytorycznym, oraz ukierunkowanym na szeroko pojętą dyskusję o najnowszych trendach i technologiach IT, będzie wydarzenie:

IT FUTURE CONGRESS 2014 – 11 czerwca 2014

Kongres, jako impreza towarzysząca targów, ma za zadanie w jak najszerszym zakresie umożliwić zainteresowanym słuchaczom –  zapoznanie się z potrzebami rynku IT , najnowszymi technologiami sektora ICT, kierunkami rozwoju branży, dać możliwość rzeczowej dyskusji i przedstawienia własnych koncepcji i pomysłów oraz wymianę doświadczeń.

Program wydarzenia skonstruowany został tak, aby każdy z uczestników odnalazł w nim interesujące go zagadnienia. Goście będą mieli okazję poznać przodujące firmy, produkty i nowości technologiczne sektora IT w Polsce i na świecie. Uczestniczyć w prelekcjach i spotkaniach przedstawicieli kadry menedżerskiej, technicznej oraz innych, ważnych organizacji otoczenia branży informatycznej.

Program imprezy obejmuje zarówno wystąpienia plenarne z udziałem ekspertów branżowych – praktyków biznesu oraz osób zawodowo zajmujących się IT. Jak również dyskusję na temat kierunków i trendów rozwojowych w informatyce. W programie kongresu pojawiają się wciąż nowe tematy oraz wystąpienia, proponowane przez zainteresowane jednostki, jak i wielu znanych oraz szanowanych prelegentów, w tym kluczowych graczy branżowych.

IT FUTURE CONGRESS kierowany jest w szczególności do osób zarządzających, w tym kierowników, dyrektorów oraz pracowników i specjalistów departamentów informatycznych. Zachęcamy więc do śledzenia na bieżąco strony internetowej tego wydarzenia.

Organizator

Patroni medialni

Patroni honorowi


Wykonanie: iNov.pl